Perustietoa yhdistyksestä

Urjalan Kansalliset Seniorit ry sitoutuu senioreitten yhteisiin arvoihin:

  • elämänmyönteisyys
  • itsensä ja toisten arvostaminen
  • vastuu itsestä ja muista
  • suoraselkäisyys
  • perinteiden kunnioittaminen.

Urjalan Kansalliset Seniorit ry perustettiin 11.6.1975 Urjalan Osuuspankin kokoushuoneessa, johon oli kokoontunut joukko eläkeläisiä Aarne Halmeen kutsumana. Hyväksyttiin säännöt, jotka noudattelivat yleisiä Kansallisen eläkeläisjärjestöjen sääntöjä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aarne Halme, muiksi jäseniksi Hanna Laaksonen, Reino Lanakorpi ja Pentti Karo. Jäsenmaksu 10 markkaa.

Hämeen Kansallisen Seniopiirin toimintaan on aikojen kuluessa osallistuttu aktiivisesti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Retket ovat olleet yksi keskeinen tapa tutustua isänmaahamme. Kotiseuturetket ovat avartaneet paikallistuntemusta.

Vuosittaisissa synttäreissä olemme kiitollisina muistaneet ja arvostaneet toisiamme.

Risto Vuori on neljännesvuosisadan toiminut ensin varapuheenjohtajana (10v) ja sittemmin puheenjohtajana (16v) saaden ansioistaan liiton kultaisen ansiomerkin ja piirin kunniajäsenyyden. Vaimonsa Raija on antaumuksella hoitanut kaikenlaisia yhdistystoiminnan tärkeitä järjestelytehtäviä.

Yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2019 Risto Vuori kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Vuoden 2019 alusta puheenjohtajana on toiminut Marja-Liisa Mäkelä ja sihteerinä Heli Kettunen v. 2022 alusta.